Semak Saman AES

Semak Saman AES Secara Online

Automated Enforcement System ataupun ringkasanya AES adalah satu sistem penguatkuasaan undang-undang jalanraya di Malaysia. Ianya mula berkuatkuasa sejak 22 September 2012. Sejak dari itu, ramai yang telah dikenakan saman kopaun kerana melebihi had laju yang…

Read More